BMW : Novinky / Tři roky od uvedení značky BMW i na trh.

Odebírat novinky RSS Invelt Magazín
4.11.2016

BMW i je ztělesněním budoucí orientace BMW Group. Harald Krüger: "BMW i zůstává na špici inovací, a tím pro BMW Group zajišťuje pozici technologického průkopníka. BMW i3 je vedoucím vozem svého segmentu."

BMW na začátek léta připravuje uvedení nejnovějšího provedení BMW řady 3 Gran Turismo. V průběhu uplynulých let si BMW řady 3 Gran Turismo, kombinující eleganci coupé s prostorností luxusního sedanu a objemem zavazadlového prostoru vozů kombi, vybudovalo mezi vozy střední třídy silnou pozici. Největšími trhy pro tento model jsou Čína, Německo a USA. Zatímco v Německu a USA si přibližně dvě třetiny zákazníků volbou tohoto modelu koupili vůz BMW poprvé, v Číně dosahuje tento podíl více než 90 procent.BMW na začátek léta připravuje uvedení nejnovějšího provedení BMW řady 3 Gran Turismo. V průběhu uplynulých let si BMW řady 3 Gran Turismo, kombinující eleganci coupé s prostorností luxusního sedanu a objemem zavazadlového prostoru vozů kombi, vybudovalo mezi vozy střední třídy silnou pozici. Největšími trhy pro tento model jsou Čína, Německo a USA. Zatímco v Německu a USA si přibližně dvě třetiny zákazníků volbou tohoto modelu koupili vůz BMW poprvé, v Číně dosahuje tento podíl více než 90 procent.

 

Mnichov. Tři roky BMW i znamená tři roky inovací, tři roky komplexní odpovědné mobility: od uvedení na trh v listopadu 2013 není BMW i pouze v pozici technologického průkopníka v rámci BMW Group, ale současně svými produkty jasně symbolizuje inovativní sílu a zaměření na budoucnost.
A dnes je toto tvrzení zřetelnější než kdy jindy. BMW Group již dodala více než 100 000 čistě elektrických nebo plug-in hybridních vozů zákazníkům z celého světa. Samotného BMW i3 vzniklo více než 60 000 kusů, což z něj činí nejúspěšnější elektřinou poháněný prémiový vůz kompaktního segmentu. Na tento úspěch navazuje i BMW i8, které je nejúspěšnějším elektrifikovaným sportovním vozem. Od poloviny roku 2014 tento vůz dorazil k více než 10 000 zákazníků. Tato množství doplňuje přibližně 30 000 prodaných plug-in hybridních vozů známých pod jménem iPerformance, které ztělesňují úspěšný přenos technologií značky BMW i.
„BMW i zůstává na špici v oblasti inovací a bude pokračovat v přinášení revolučních technologií pro celou BMW Group,“ vysvětluje předseda představenstva BMW AG Harald Krüger. „Co se týká elektrických hnacích ústrojí, tak jsme již úspěšně zvládli její přenos na silnice. Dalším technologickým pokrokem bude automatizovaná jízda, v níž stanoví nové standardy BMW iNEXT.“
Zásluhou značky BMW i a jejího samostatného vývoje automobilové architektury a technologie elektrického pohonu BMW eDrive se BMW Group stala průkopníkem v oblasti individuální odpovědné mobility. Čistě elektrické BMW i3 a plug-in hybridní sportovní vůz BMW i8 umožňující lokálně bezemisní provoz v městských oblastech v unikátní podobě kombinují radost z jízdy s prémiovým charakterem. Do mixu svých vlastností přitom přidávají také odpovědnost k životnímu prostředí výrobními procesy s minimální náročností na zdroje, stejně jako používáním nových materiálů. Tento přístup je velmi atraktivní pro nové zákazníky. Z celosvětového pohledu je více než 80 procent zákazníků BMW i3 pro značku BMW zcela nových.
BMW Group v současnosti nabízí sedm modelů, které jsou schopné jezdit výhradně na elektřinu, jako BMW i3, nebo jsou vybavené plug-in hybridními hnacími systémy kombinujícími spalovací motor a elektromotor. Další modely, jako například plug-in hybridní MINI Countryman v roce 2017, budou následovat v budoucnu. Co víc, v roce 2018 nabídku značky BMW i rozšíří otevřená verze BMW i8 Roadster. Když se podíváme ještě dále, v roce 2019 můžeme očekávat první čistě elektrické MINI a v roce 2020 také čistě elektrické BMW X3. Spolu s příchodem nového desetiletí se do prodeje dostane další, větší model BMW i s elektrickým pohonem: BMW iNEXT. Tento mimořádně pokrokový vůz s mnoha inovacemi dále posílí průkopnický charakter BMW i.

Tři roky BMW i znamená tři roky inovací, tři roky komplexní odpovědné mobility: od uvedení na trh v listopadu 2013 není BMW i pouze v pozici technologického průkopníka v rámci BMW Group, ale současně svými produkty jasně symbolizuje inovativní sílu a zaměření na budoucnost.

A dnes je toto tvrzení zřetelnější než kdy jindy. BMW Group již dodala více než 100 000 čistě elektrických nebo plug-in hybridních vozů zákazníkům z celého světa. Samotného BMW i3 vzniklo více než 60 000 kusů, což z něj činí nejúspěšnější elektřinou poháněný prémiový vůz kompaktního segmentu. Na tento úspěch navazuje i BMW i8, které je nejúspěšnějším elektrifikovaným sportovním vozem. Od poloviny roku 2014 tento vůz dorazil k více než 10 000 zákazníků. Tato množství doplňuje přibližně 30 000 prodaných plug-in hybridních vozů známých pod jménem iPerformance, které ztělesňují úspěšný přenos technologií značky BMW i.

„BMW i zůstává na špici v oblasti inovací a bude pokračovat v přinášení revolučních technologií pro celou BMW Group,“ vysvětluje předseda představenstva BMW AG Harald Krüger. „Co se týká elektrických hnacích ústrojí, tak jsme již úspěšně zvládli její přenos na silnice. Dalším technologickým pokrokem bude automatizovaná jízda, v níž stanoví nové standardy BMW iNEXT.“

Zásluhou značky BMW i a jejího samostatného vývoje automobilové architektury a technologie elektrického pohonu BMW eDrive se BMW Group stala průkopníkem v oblasti individuální odpovědné mobility. Čistě elektrické BMW i3 a plug-in hybridní sportovní vůz BMW i8 umožňující lokálně bezemisní provoz v městských oblastech v unikátní podobě kombinují radost z jízdy s prémiovým charakterem. Do mixu svých vlastností přitom přidávají také odpovědnost k životnímu prostředí výrobními procesy s minimální náročností na zdroje, stejně jako používáním nových materiálů. Tento přístup je velmi atraktivní pro nové zákazníky. Z celosvětového pohledu je více než 80 procent zákazníků BMW i3 pro značku BMW zcela nových.

BMW Group v současnosti nabízí sedm modelů, které jsou schopné jezdit výhradně na elektřinu, jako BMW i3, nebo jsou vybavené plug-in hybridními hnacími systémy kombinujícími spalovací motor a elektromotor. Další modely, jako například plug-in hybridní MINI Countryman v roce 2017, budou následovat v budoucnu. Co víc, v roce 2018 nabídku značky BMW i rozšíří otevřená verze BMW i8 Roadster. Když se podíváme ještě dále, v roce 2019 můžeme očekávat první čistě elektrické MINI a v roce 2020 také čistě elektrické BMW X3. Spolu s příchodem nového desetiletí se do prodeje dostane další, větší model BMW i s elektrickým pohonem: BMW iNEXT. Tento mimořádně pokrokový vůz s mnoha inovacemi dále posílí průkopnický charakter BMW i.

 

 

Právní doložka internetových stránek obchodní společnosti invelt - s.r.o.

 

Provozovatel internetových stránek:

Provozovatelem internetových stránek www.invelt.com (dále také jen jako „internetová stránka“) je obchodní společnost invelt - s.r.o., se sídlem Plzeň, Rokycanská 1422/111, PSČ 312 00, IČ 252 08 047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka C, oddíl 8642.

 

Autorské právo a ochranné známky:

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na této internetové stránce. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o. je nelze použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na této internetové stránce může být rozmnožován či rozšiřován pouze v nezměněné podobě, a to pouze k osobnímu neobchodnímu užití. Jakékoli jiné užití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

 

Ochrana osobních údajů:

Společnost invelt - s.r.o.  garantuje maximální ochranu osobních dat a údajů uživatelů. Přístup na stránky www.invelt.com nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména spojené s reklamou a propagační činností, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí a to na neomezeně dlouhou dobu. Souhlas může být odvolán písemnou formou doručenou na adresu: …@invelt.com.

 

Informace o nabízených automobilech a souvisejícím zboží:

Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Společnost invelt - s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost invelt - s.r.o.

 

Odkazy na internetové stránky nebo informace třetích stran:

Na webových stránkách můžete naleznout odkazy na internetové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. invelt - s.r.o. nemůže tyto internetové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto internetovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné.

 

Užívání internetové stránky koncovým uživatelem:

Společnost invelt - s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.invelt.com, a to bez ohledu na příčinu. Prohlížení internetových stránek www.invelt.com předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost invelt - s.r.o. vybízí, aby každý uživatel těchto stránek učinil veškerá opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost invelt - s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Internetové stránky www.invelt.com využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.


Mimosoudní řešení sporů 

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ . Poučení dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. – spotřebitel je oprávněn se v případě mimosoudního řešení sporu, kdy se nepodaří spor urovnat napřímo, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha, web: adr.coi.cz

 

Copyright © 2010 - 2016 invelt s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Sledujte nás na Facebooku