ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI INVELT.

Společnost invelt - s.r.o. IČ: 25208047, se sídlem Jeremiášova 1127/5, Stodůlky 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273043 (dále jen "invelt" nebo též "správce") tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností invelt - s.r.o.

Více informací získáte kliknutím na níže uvedenou oblast zájmu.