OBJEVTE NOVÉ BMW ŘADY 5 TOURING.

Hlavní menu

BMW asistenční služba

BMW asistenční služba

BMW ASISTENČNÍ SLUŽBA BMW ASISTENČNÍ SLUŽBA

SPOLEHLIVÝ PARTNER, KTERÉMU MŮŽETE DŮVĚŘOVAT BMW invelt Praha a Plzeň

Je dobré vědět, na koho přesně se můžete obrátit, pokud se stane to nejhorší. Se službou pomáhající řešit poruchy a nehody je kompetentní osoba dostupná jediným telefonním hovorem, a to nepřetržitě 365 dní v roce. Ať už telefonicky, kliknutím v menu iDrive nebo prostřednictvím aplikace My BMW* – specialista BMW je vám k dispozici neustále.

Naši odborníci jsou zde pro Vás – dnem i nocí: užívejte si maximální radost z jízdy, bezpečnost a pohodlí ve svém BMW. S naším službou BMW Mobile Care můžete mít jistotu, že o Vás bude dobře postaráno také v případě nouze. 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Pokud potřebujete silniční asistenční službu, stačí se obrátit na BMW Mobile Care: přímo k Vám pošleme servisní vozidlo BMW nebo prostřednictvím vybraných smluvních partnerů zajistíme asistenční službu. Pokud to bude nutné, také Vám můžeme zajistit taxi, letenku, jízdenku nebo rezervaci v hotelu.

V případě nehody jsou Vám k dispozici specialisté z BMW Accident Hotline. Vědí přesně, co je nutné udělat, a za okamžik Vám umožní pokračovat v jízdě. Ať pojedete kamkoliv, BMW Mobile Care znamená, že nebudete nikdy ponecháni bez pomoci.

Odtahová služba k nejbližšímu servisnímu partnerovi BMW

Pokud nelze problém vyřešit na místě, uhradíme náklady na odtažení Vašeho vozidla k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi BMW.

Výjimky ze záruky mobility

Služby poskytované v rámci záruky mobility BMW Mobile Care nejsou zpoplatněny. Služby v rámci záruky mobility BMW Mobile Care jsou však vyloučeny v případě, kdy je ztráta mobility vozidla způsobena nedodržením intervalů pro kontrolu a výměnu stanovených výrobcem nebo pokud kontroly, servisní práce a jiné opravy, prováděné v neautorizovaném servisu, nesplňují požadavky výrobce.

Obnovení záruky mobility

Po uplynutí 24měsíční záruční doby se u svého BMW můžete rozhodnout pro obnovení záruky mobility BMW Mobile Care. V případě, že bude na Vašem vozidle provedena plánovaná výměna motorového oleje v autorizovaném servisu BMW, bude záruka mobility BMW Mobile Care automaticky obnovena na dalších 24 měsíců, maximálně do konce desátého roku od první registrace vozidla. Datum příští výměny motorového oleje je uvedeno na Vašem palubním počítači a závisí na Vašem individuálním stylu jízdy. Jako potvrzení slouží záznam v servisní knížce Vašeho vozidla nebo faktura ze servisu. Obnovení záruky mobility nebrání nic dokonce ani v případě, že jste jednu z výměn motorového oleje neprovedli v autorizovaném servisu BMW. Poznámka: záruka mobility BMW Mobile Care v každém případě vyprší na konci desátého roku od data první registrace vozidla.

Další služby pro zajištění plné mobility

Kromě výše uvedených služeb Vám pro zajištění kompletní mobility uhradíme náklady na následující služby, a to až do celkové výše 650 euro.

Pokud to situace vyžaduje, také za Vás uhradíme náklady na cestu domů vlakem nebo letadlem – až do výše uvedené maximální částky.

Pokud Vám nastanou výdaje při vyzvednutí vozidla, uhradíme tyto náklady až do výše uvedené maximální částky. V případě potřeby za Vás zorganizujeme návrat Vašeho vozidla domů za předpokladu, že bude oprava trvat déle než tři pracovní dny od doby přijetí vozidla do servisu do předpokládaného dokončení. To vše, pokud je místo Vašeho bydliště dále než 100 kilometrů od místa poruchy. Přeprava vozidel ze zahraničí může trvat až deset dnů (společná přeprava).*

* Poznámka k této službě: náklady na více samostatných služeb poskytnutých pro bezproblémovou mobilitu lze uhradit pouze do celkové maximální výše 650 euro.

Úhrada nákladů

S ohledem na základní principy lze uhradit pouze náklady takové povahy a rozsahu, které byly schváleny střediskem Mobile Care. Obecně řečeno, postaráme se o náklady na veškeré služby BMW Mobile Care přímo za Vás. Pokud byste výjimečně museli platit za služby, uhradíme Vám náklady okamžitě. K tomu potřebujeme originální faktury za využité služby (například od odtahových služeb nebo hotelů), kopii faktury za opravu a vyplněný záznam o poruše.

Silniční asistenční služba

Ve většině případů Vám budeme moci poradit po telefonu. Nicméně pokud potřebujete pomoc na místě, ihned k Vám pošleme servisní vozidlo BMW Service Mobile nebo pro Vás prostřednictvím vybraných smluvních partnerů zajistíme asistenční službu BMW. Tato služba je provozována zdarma pro všechny vozy až do 10 let stáří. Poznámka: výjezd BMW Service Mobile je omezen výhradně na uvedení vozidla do pojízdného stavu.

Ubytování v hotelu

Pokud při poruše svého vozidla potřebujete přenocovat v hotelu, uhradíme náklady na ubytování pro všechny cestující ve vozidle, dokud nebude vozidlo opraveno, maximálně však na čtyři noci (kategorie hotelu až čtyři hvězdičky). Jedná se o případy, kdy je místo poruchy dále než 50 km od Vašeho bydliště.

Pomoc při proražení pneumatiky a drobných nehodách

Spolehlivou asistenci Vám můžeme poskytnout také v případě defektu pneumatiky. V případě defektu pneumatiky, drobných nehod, jako například při uzamknutí Vašich klíčů ve vozidle nebo při jejich ztrátě, při natankování nesprávného paliva nebo v případě, že Vám palivo dojde, pro Vás zajistíme asistenční službu. Mějte prosím na paměti, že neneseme žádnou odpovědnost za náklady na silniční asistenční službu na místě nebo za doplňkové služby mobility nad rámec výše uvedených skutečností.

Komplexní služby mobility na dva roky

Tato nabídka znamená komplexní služby mobility v souladu s BMW Asistenční službou v případě poruchy a s danými podmínkami po dobu dvou let pro všechny nové vozy prvně zaregistrované od 1. ledna 2011 dále.

Rozsah

Služby BMW Mobile Care pro případ poruchy jsou platné při cestování v následujících evropských zemích:
Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko (vč. Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně služeb BMW Mobile Care se prosím obraťte na telefonní číslo 844 666 333 v České republice a na číslo  +420 222 803 447 ve všech ostatních zemích, kde jsou služby BMW Mobile Care v platnosti.

Náhradní vozidlo

Uhradíme náklady na náhradní vozidlo až do dokončení opravy – maximálně po dobu tří pracovních dnů plus víkendu v rámci České republiky a maximálně pěti pracovních dnů plus víkendu v zahraničí.

Mějte prosím na paměti, že dostupnost náhradních vozidel se může lišit. 

Taxi na další cestu

Pokud dojde k poruše Vašeho vozidla a budete potřebovat pokračovat v jízdě prostřednictvím taxi služby, uhradíme náklady za jednu či několik jízd taxi službou až do výše 80 euro.

BMW asistenční služba BMW asistenční služba

ASISTENČNÍ SLUŽBA BMW MOBILE CARE.

V rámci BMW Mobile Care je k dispozici komplexní služba mobility, která Vám pomůže v případě poruchy. Pro zajištění maximální mobility – když je zapotřebí. Bez ohledu na denní či noční dobu se jednoduše obraťte na BMW Mobile Care pomocí menu iDrive (pouze ve vozidlech s hlavním displejem) nebo telefonicky na čísle:

844 666 333 v tuzemsku

+420 222 803 447 ze zahraničí

Ve většině případů Vám naši specialisté mohou snadno pomoci po telefonu. U vozidel vybavených službami BMW Teleservices lze asistenci poskytnout také pomocí diagnostiky BMW Teleservice Diagnosis and Help. 

Pro maximální využití služby Teleservices ve spojení s Asistenční službou je nutné se registrovat na BMW ConnectedDrive portálu a vyplnit patřičné kontaktní informace.

Pokud budete potřebovat silniční asistenční službu, jsme schopni Vám rychle a spolehlivě poskytnout servisní vozidlo BMW a v případě potřeby mnoho dalšího, jako například odtahovou službu, taxi, letenku, jízdenku nebo ubytování v hotelu. S BMW Mobile Care Vám naše celoevropská mobilita zajišťuje, že budete mít trumfy na své straně. Široká řada služeb BMW Mobile Care je pro Vás samozřejmě zdarma.

Služby BMW tísňové linky při nehodě

Jeden hovor. Všechny odpovědi. Odtahová služba, náhradní vozidlo nebo vyřízení hlášení: BMW Accident Hotline se postará o veškeré důležité detaily v případě nouze.

Přehled služeb:

  • Asistenční linka dostupná non-stop.
  • Všeobecná doporučení, jak se chovat na místě nehody.
  • Odtah vozidla k Vámi vybranému autorizovanému servisu BMW po celé ČR zdarma bez ohledu na vzdálenost.
  • Informování servisního partnera BMW a zajištění náhradního vozidla po dobu trvání opravy.
  • Autorizovaný servis BMW Vám pomůže s nahlášením škody Vaší pojišťovně.
  • Pomoc při jednání s pojišťovnou ohledně vyúčtování.
  • Poradenství k alternativním možnostem dopravy.

 

Služba nezahrnuje související náklady, jako jsou náklady na opravu, náhradní vozidlo atd.

Profesionální oprava po nehodě

Špičková kvalita, optimální zachování hodnoty – první kontaktní bod pro Vaše BMW: spolu s technologickým pokrokem se opravy vozidel BMW stávají čím dál více sofistikovanější záležitostí. Pouze Váš servisní partner BMW je schopen provádět práce přesně podle požadovaných standardů. Vysoce kvalifikovaní pracovníci obnoví technický stav Vašeho BMW, uvedou vůz do původního stavu a zajistí, že bude splňovat veškeré požadavky nárazových zkoušek. Jak by se dalo předpokládat, v rámci oprav jsou používány originální díly BMW, které byly vyrobeny s vysokou pečlivostí a důkladně testovány. A pokud Vaše BMW potřebuje opravy laku, provádíme je s použitím laku šetrného k životnímu prostředí z našeho programu BMW ColorSystem.

BMW asistenční služba

V APLIKACI MY BMW* JE BMW ASISTENČNÍ SLUŽBA NA DOSAH JEDNÍM POHYBEM PRSTU.


Také v našem každodenním životě jsme konfrontováni s obrovským množstvím dat a dojmů. Dojde-li k výjimečné situaci, je nezbytné mít možnost okamžitě zaznamenat všechny důležité podrobnosti. Intuitivně a pohodlně. 

Aplikace My BMW vás spojí přímo s BMW Asistenčními službami při poruše a nehodě, a tudíž i s kompetentní kontaktní osobou.

Aplikace MY BMW*Aplikace My BMW je kompatibilní se všemi vozy BMW od modelového roku 2014, které jsou vybavené volitelnou výbavou ConnectedDrive Services, a odpovídajícími typy chytrých telefonů. Dostupnost a funkčnost aplikace My BMW závisí na konkrétním trhu.

BMW asistenční služba BMW asistenční služba

SPECIFICKÉ INFORMACE PRO ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

Zvláště po závažné dopravní nehodě je nejdůležitější čas, který potřebují záchranné složky, aby vyprostily zraněné osoby z vozidla. To je důvodem, proč musí mít okamžitě k dispozici kompletní informace o daném vozidle. Kde jsou umístěny akumulátory? Kde se nacházejí airbagy? V jakých místech je možné vozidlo rychle a bezpečně rozstřihnout pro získání přístupu? To je důvodem, proč jsme začali používat specifické informace pro záchranné složky a speciální nálepky na čelním skle.

Přehled výhod.

Specifické informace BMW pro záchranné složky poskytují záchranářům důležité informace, které jim pomáhají zrychlit a zabezpečit přístup k cestujícím.
Tyto informace poskytuje BMW pro záchranné složky ve formátu PDF, lze si je vytisknout a umístit za sluneční clonu řidiče. Jsou barevné, aby byla zajištěna jejich přehlednost. Z toho důvodu doporučujeme si vytisknout informace do Vašeho vozidla na barevné tiskárně.
Právní upozornění: obsah datových listů pro záchranáře je určen výhradně vyškoleným členům záchranných sborů a slouží k technické záchraně osob.

Nálepka na čelní sklo.

U svého prodejce BMW můžete také získat nálepku Informace pro záchranné složky ve vozidle. Tak mohou zachraňující osoby rychle zjistit, že je ve vozidle umístěna informace pro záchranné složky. Nálepku je nutné umístit ve spodní části čelního skla na straně řidiče. Prodejce BMW Vám rád poradí.

Kam dále?

Naše tipy, kam pokračovat v rámci webu inveltu.


Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely a cenami jsou přibližné a informativní. Společnost invelt - s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Prezentace vozidel má pouze informativní charakter, je nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaných vozidel. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost invelt - s.r.o.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů