OBJEVTE NOVÉ BMW ŘADY 5 TOURING.

Hlavní menu

Právní doložka

Právní doložka

PRÁVNÍ DOLOŽKA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI INVELT - S.R.O.

Provozovatel internetových stránek:

Provozovatelem internetových stránek www.invelt.com (dále také jen jako internetová stránka) je obchodní společnost invelt - s.r.o, se sídlem Plzeň, Rokycanská 1422/111, PSČ 312 00, IČ 252 08 047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka C, oddíl 8642.


Autorské právo a ochranné známky:

Provozovateli náleží veškeré práva vyplývající z licence podle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, všech vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání složek obsažených na této internetové stránce. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o. není možné použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za porušení porušení těchto autorských práv. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněn na této internetové stránce může být rozmnožován nebo rozšířen pouze v nezměněné podobě, a to pouze k osobnímu neobchodnímu použití. Jakékoli jiné použití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.


Ochrana osobních údajů:

Společnost invelt - s.r.o. garantuje maximální ochranu osobních údajů a údajů uživatelů. Přístup na stránky www.invelt.com nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytováním některých osobních údajů uživatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v rozsahu jména, příjmení, adresa, e -mail a další ve formulářích vyžadované. Osobní údaje nejsou poskytovány třetími osobami.


Provozovatel se zavazuje s těmito údaji načítat v souladu s platnými právními předpisy a používat je pouze v rozsahu nezbytně nutné pro naplnění účelu, což jsou tyto údaje, které jsou získány, a vždy tak, aby zamezil jiným újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména spojené s reklamou a propagační činností, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.


Uživatel s výše uvedenými postupy provozovatele souhlasí a to na neomezeně dlouhou dobu. Souhlas může být odvolán písemnou formou doručenou na adresu: recepce@invelt.com.


Informace o nabízených automobilech a souvisejícím zboží:

Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jinými modely jsou přibližné a informativní. Společnost invelt - s.r.o. si vyžadují právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost invelt - s.r.o.


Odkazy na internetové stránky nebo informace třetích stran:

Na webových stránkách můžete naleznout odkazy na internetové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. invelt - s.r.o. nemohou tyto internetové stránky nijak používat a nepřebírat tedy ve vztahu k těmto internetovým stránkám třetích stran svoji odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruku za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné.


Užívání internetových stránek koncovým uživatelem:

Společnost invelt - s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za běžné škody, které mohou mít vznik v souvislosti s používáním internetových stránek www.invelt.com, a to bez ohledu na příčinu. Prohlížení internetových stránek www.invelt.com předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost invelt - s.r.o. vybízí, aby každý uživatel těchto stránek učinil veškerá opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i další stránky, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost invelt - s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Internetové stránky www.invelt.com využívají dočasné soubory (cookies), které mohou používat na pevný disk počítače mohou uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítačů také nikdy neodstranit.

Mimosoudní řešení sporů


Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese:https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .... Poučení dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. - spotřebitel je oprávněn v případě mimosoudního řešení sporu, kdy se nepodaří spor urovnat napřímo, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha, web: adr.coi.cz

Copyright © 2010 - 2024 invelt s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů